Kontakty O nás Obchodní podmínky E-Obchod Volná místa Zaregistrujte se... Zboží v Akci Akční letáky

Pomoc při nakupování

Průvodce E-obchodem

Přístup do E-obchodu je bez povinné registrace.

Neregistrovaný uživatel: se může pohybovat po celém prostoru E-obchodu bez omezení.

K dispozici jsou všechny funkce a kompletní sortiment se základními cenami. Pro koncového spotřebitele. I neregistrovaný uživatel se může v případě zájmu vkládat do Nákupního koše zbožní položky , které ho zaujali a připravit objednávku. Při vytvoření objednávky bude dodatečně uživatel vyzván k vyplnění zkráceného identifikačního formuláře, který zabezpečí , že vybrané zboží bude připraveno v našem skladě právě pro něj. Odběr zboží se platí hotově. V případě zájmu nákupu na fakturu je zapotřebí se plně zaregistrovat a dohodnout podmínky s obchodním oddělením naší firmy.

Registrovaný uživatel: je uživatel, který vyplnil registrační formulář v rámci REGISTRACE . Pro zaregistrování zákazníka je zapotřebí vyplnit minimálně všechny červené řádky registračního formuláře a odkliknout tlačítko Zapiš. Úspěšná registrace je ukončena oznámením o jejím správném zaregistrování se a zaslání přístupových kódů. Jakmile se vyskytne chyba v zápise údajů , zůstane po dokliknutí tlačítka Zapiš na obrazovce registrační formulář a pod řádkem s chybnými nebo neúplnými údaji se objeví červený nápis upozorňující na chybu. Zákazník, který není plátcem DPH musí vyplnit okénko DIČ pro DPH ve tvaru CZ00000000.

Kromě klasických identifikačních údajů je možné zadat i jiné místo dodání, než je fakturační.

Po vyplnění a zapsání registračního formuláře obdrží uživatel na svůj zadaný e-mail přístupové heslo. Pro každou firmu se stává první kontaktní osoba daného registrovaného uživatele tzv.supervizorem, který má přednostní práva při práci s E-obchodem- udržuje správné identifikační údaje firmy a může aktualizovat další kontaktní osoby. Každá kontaktní osoba získá svůj osobní přístup / osobní heslo/ do E-obchodu, podmínkou je ovšem vlastní e-mailová adresa, která musí být pro každou kontaktní osobu jedinečná. V případě potřeby je možno změnit i supervizora zasláním žádosti na e-mail objednavky@arkasg.cz. Po ověření údajů bude zaregistrovaný nový supervizor dle požadavků uživatele.

Výhodou registrovaného uživatele je, že nemusí při každé návštěvě E-obchodu vyplňovat své identifikační údaje pro objednávku, podle dohodnutých obchodních podmínek . Může objednávat na fakturu, dobírku nebo v hotovosti a při objednávání zboží mu systém automaticky přepočítá objednávku podle dohodnutých slev. Také může nahlédnout do předchozích objednávek a použít je k vypracování nové.

Přihlášení: při každé návštěvě se registrovaný uživatel přihlásí nejprve do systému zadáním svého e-mailu a hesla. Od tohoto momentu má systém k dispozici jeho údaje z registračního formuláře a případná objednávka je zaregistrovaná na jméno uživatele.

Při vstupu do E-obchodu se otevře Objednávkový katalog zboží . Obsahuje zboží rozdělené do tří úrovní / základních sortimentních skupin/ , které se dělí na Podskupiny a následně na Zbožní skupiny. Členění zboží je viditelné ve výběrové tabulce zboží/ levá část úvodní strany/ , nebo přímo rozepsané v úvodním Obsahu. Prohlížení sortimentu je možno ve dvou základních fázích- rozšířené nebo zjednodušené zobrazení. Zvolený způsob má vliv na rychlost přenosu údajů. Primárně je nastaveno rozšířené zobrazování, přepnutí na jiný typ je možno klávesou „ Přepni na“ pod registračním okénkem.

Rozšířené zobrazení -přímo viditelné jsou hned všechny údaje o výrobku , včetně obrázku. Tabulka na výběr zboží je dynamická , mění se pouze nastavením kurzoru.

Zjednodušené zobrazení- umožňuje rychlejší zobrazení základních údajů o vybrané skupině výrobků. Neobsahuje popis výrobku. Tabulka na výběr zboží se mění odkliknutím každého kroku výběru. Obrázek je možno dodatečně zobrazit. V případě, že je k výrobku přidělen obrázek, nastavením šipky se barva textu názvu změní na červenou a po jeho odkliknutí se do nového okna přiřadí příslušný obrázek.

Pro vstup do konkrétní Zbožní skupiny je zapotřebí na její název kliknout levým tlačítkem myši. Po zvolení – odkliknutí- dané Zbožní skupiny se objeví jednotlivé sortimentní položky seřazené v přehledné tabulce ve tvaru dle zvoleného typu zobrazení.

Obrázek: náhledový obrázek výrobku , po jeho odkliknutí se zobrazí v novém okně zvětšený obrázek pro podrobnější identifikaci.

Obj.číslo: každé zboží má své objednávkové číslo. V případě objednávek i mimo E-obchod nebo konzultace ohledně zboží je dobré kromě názvu používat i uvedené objednávkové číslo , které umožní přesnou a rychlou identifikaci žádaného zboží.

Název: obsahuje název zboží s jeho základní specifikací. Bližší údaje o výrobku jsou uvedeny v podrobnějším popise pod názvem. Specifické užitkové vlastnosti společné pro celou zbožní skupinu jsou uvedeny v okénku pod názvem zvolené skupiny na začátku zobrazené tabulky.

MJ: měrná jednotka daného zboží t.j.nejmenší možné objednávkové množství. / ks-kus, sp- souprava, kr- krabička, et- etui, bl- blistr, bal- balení/ . Vyjímkou jsou obálky a plastové obaly , kde jsou k dispozici základní výrobní kartonová balení/ nerozbalují se/ i originál maloodběratelské balení. V tomto případě je cena za MJ za kus t.j.jednu obálku, ale odběr je možný pouze na ucelené výrobní balení. t.j.karton / počet kusů je označen na balení/ , pro menší odběry obálek jsou k dispozici menší spotřebitelské balení ve fólii / počet kusů je označen na balení/

Cena: prodejní cena bez DPH za měrnou jednotku . Uvedené ceny jsou základní pro daného zákazníka, případná sleva / množstevní, bonusová nebo hotovostní/ se uplatňuje v rámci přípravy objednávky v Nákupním vozíku. Dosažená sleva je uvedena sumárně jako sleva z celkové sumy bez DPH.

Balení: základní výrobní balení daného výrobku. Uvedený počet naznačuje, kolik měrných jednotek je v originálním balení od výrobce. Jde o množství objednání , které zjednodušuje přípravu i přejímku zboží. Originální obal zároveň zabezpečuje lepší ochranu výrobku při přepravě a skladování. Je to ovšem pouze doplňující údaj , kromě označených výrobků/ např. Obálky, plastové obaly/ je možno objednávat i v měrných jednotkách bez ohledu na výrobní balení. Např. Pravítka jsou baleny po 50ks, ale je možnost objednat pouze 1 kus.

Objednávka: počet měrných jednotek, které chce zákazník objednat. Odkliknutím přiložené ikonky bude zboží vloženo do nákupního košíku. . Na zobrazené stránce se mohou vybírat postupně jednotlivé položky v množství podle potřeby, případně zadané množství i upravovat. Vložení do košíku může být pro všechny položky vybrané skupiny najednou kliknutím na jakoukoli ikonku dané tabulky nebo jednotlivě postupným zadáváním množství a odklikáváním jednotlivých řádků samostatně. Změna počtu kusů po vložení do košíku se realizuje už jen v Nákupním košíku.

Nákupní košík: je virtuální místo, kde si návštěvník ukládá zboží, které míní objednat. V košíku může uživatel měnit počet kusů objednaných produktů / přidávat i odebírat/ a případně zrušit jednotlivé produkty / změnit počet objednaných kusů na „0“ /. Zároveň je tu možnost zvolení způsobu úhrady a zjištění podrobného rozpisu dosažené slevy. Informace o objemu objednávky a výšce slevy je k dispozici i bez přímého náhledu do Nákupního košíku na levém okraji stránky v okénku „ V košíku máte“.

Přes ikonku „ Váš košík“ je možný náhled a editace obsahu nákupního košíku. V případě potřeby je možné obsah košíku zrušit přes „ Vyprázdnit“ . Objednávku je možno na zboží v Nákupním košíku vytvořit odkliknutím ikonky „ Ukaž objednávku“ na stránce Objednávkového katalogu produktů nebo „ Objednávka“ přímo v Nákupním košíku.

Váš účet: je stránka, kde najde registrovaný uživatel po přihlášení různé informace o své firmě.

Cenové zařazení- cenová hladina uživatele, přidělená firmou ARKA SG s.r.o.

Kontaktní osoba- supervizor může přidat libovolný počet kontaktních osob . Kontaktní osoba má samostatně přístupové údaje/ e-mail, heslo/ a tím pádem i oprávnění objednat svým jménem pro společnost , ke které byla přidaná.

Změna údajů- zobrazí se vyplněný formulář s údaji , které uživatel uvedl při registraci. V rámci změny je možno změnit všechny údaje s výjimkou e-mailové adresy. Pokud si budete přát změnit Váš e-mail tj. Přihlašovací jméno, kontaktujte nás na adrese objednavky@arkasg.cz

Firemní objednávky- seznam posledních 15 objednávek, které v minulosti supervizor či další kontaktní osoby uživatele zadali. Objednávky je možno vytisknout, nebo vložit do košíku. Přímé vložení do košíku je možno využít, jakmile uživatel objednává často stejnou škálu produktů. Nemusí pokaždé hledat požadované položky a vkládat zboží do košíku přes Objednávkový katalog. Stačí vložit předešlou vhodnou objednávku a už jen podle potřeby měnit objednávané množství, případně přidat nebo odstranit některé položky. Z tohoto důvodu jsou i ceny v uložených objednávkách aktuální, tj.nejsou to ceny, za které bylo zboží v minulosti objednáváno, ale jsou to ceny aktuální v den zobrazení staré objednávky.

Pro umožnění archivace starých objednávek dostane po zadání objednávky uživatel e-mailem potvrzení přijetí objednávky a předmětnou objednávku ve tvaru HTML.

Jak nakupovat?

Prvním krokem je Registrace a Přihlášení.

V hlavním menu klikněte na položku E-OBCHOD. Objeví se Vám menu produktů, rozdělené podle kategorií ve dvou formách- statický OBSAH ve středu stránky nebo dynamická výběrová tabulka v levém okraji Použít můžete oba dva podle toho, které vyhledávání je Vám bližší. Ve výběrové tabulce se pohybujete nastavením kurzoru resp. Překlikáváním , v OBSAHu je najednou zobrazená celá struktura dělení produktů a je zapotřebí po stránce rolovat. Postupným přechodem od Základní skupiny až po Zbožní skupinu výrobků si zvolte Vámi požadovanou skupinu produktů a na ni klikněte. Zobrazí se Vám jednotlivé položky v dané skupině ve tvaru podle zvoleného typu zobrazení- přednastavení je rozšířené zobrazení. Změna zobrazení je možná kdykoli podle potřeby uživatele, vyjadřuje jeden produkt.

Na konci každého řádku je ve sloupci Objednávka okénko- do něho zapíšete počet MJ, které si přejete vložit do Nákupního košíku. V jedné skupině resp. Na jedné stránce si můžete zapsat jednu nebo více kolonek najednou. Jestli máte při produktech, které chcete vložit do košíku, vyplněny příslušné kolonky počtem MJ, klikněte na libovolnou ikonku siluety nákupního košíku. Odkliknutím se počty Mj přenesou do Nákupního košíku. Obsah košíku je možno průběžně kontrolovat zobrazením jeho obsahu přes „Váš košík“, kde je možno jednotlivé položky opět editovat.

Dále je nutné zvolit formu úhrady, na základě které systém přepočítá hodnotu dosažené slevy. Slevy se nevztahují na akční zboží, které jsou barevně rozlišeny, tzn. , že slevy se vypočítají z celkové ceny zboží bez DPH, který má základní- neakční – ceny. Konkrétně formy úhrady jsou povoleny na základě dohodnutých obchodních podmínek.

Jestliže máte v košíku všechno zboží, které hodláte objednat, zpracujte Objednávku. V Objednávkovém katalogu produktů můžete kliknout na „ Ukázat objednávku“ , pokud jste přímo v Nákupním košíku, klikněte na „ Objednávka“ . Neregistrovaný uživatel dostane nabídku na svou zkrácenou identifikaci, po které se vyplněné údaje následně přenesou do formuláře Objednávka. Registrovanému přihlášenému uživateli se vždy zobrazí už přímo formulář objednávky vyplněný jeho údaji z Registrace. Uživatel může měnit přednastavené číslo objednávky, číslo ovšem musí být jedinečné- nesmí se v rámci jeho objednávek opakovat.

Registrovaný uživatel má pod objednávkou dvě tlačítka „ Pouze vytisknout objednávku“ a „ Odeslat objednávku dodavateli“ . „Odeslání“ a „Tisknout“ objednávky jsou na sobě nezávislé. Tlačítko „ Pouze vytisknout objednávku“ Vám otevře nové okno s objednávkou připravenou k tisku. Uživatel si může objednávku vytisknout / nechat schválit, podepsat kompetentní osobou apod./ a až potom odeslat.

POZOR: jakmile uživatel uzavře okno prohlížeče, nebo se odhlásí před odesláním objednávky, košík a tedy i objednávka se VYMAŽE.

Kliknutím na „Odeslat objednávku dodavateli“ se objednávka okamžitě odešle dodavateli , zapíše se na „ Můj účet“ do firemních objednávek a uživateli přijde potvrzující e-mail a další e-mail s kopií objednávky- objednávání ukončeno. Na základě objednávky doručené na adresu
objednavky
@arkasg.cz bude zákazníka kontaktovat obchodní oddělení firmy ARKA SG s.r.o., které dohodne konkrétně řešení dané objednávky.

V případě potřeby je Průvodce E-obchodem stále k dispozici jako helper na horní liště stránky, který se po odkliknutí E-OBCHOD HELP otevře v samostatném okně a může pomoci vyřešit Váš problém. V případě potřeby jsme k dispozici ke konzultaci přímo na telefonních číslech, nebo e-mailové adrese.